Whispering Pines
Kimono
2006
220 cm. x 225 cm.
Courtesy Tina Karageorgi